آقای دکتر Hasan Khalaji

Dr. Hasan Khalaji

عضو هیات علمی دانشگاه اراک

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183922)

18
27
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers