آقای Ghodratolah Shakeri Nejad

Ghodratolah Shakeri Nejad

دانشیار، مدیر کل دفتر تخصصی علوم پزشکی جهاد دانشگاهی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184606)

16
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers