آقای Ahmad Zanganeh

Ahmad Zanganeh

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185104)

16
53
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers