آقای دکتر Abass Chahardoli

Dr. Abass Chahardoli

دانشیار دانشگاه دفاع ملی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185411)

5
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers