فریده یوسفی

داشیار روان شناسی دانشگاه شیراز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186026)

22
39
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers