فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی

Developmental Psychology:Iranian psychologists

فصلنامه روان شناسی تحولی: روان شناسان ایرانی در پاییز ۱۳۸۳ با عنوان روان شناسان ایرانی منتشر شد. این فصلنامه دارای درجه علمی- پژوهشی از کمیسیون نشریه های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. این درجه علمی پژوهشی در کمیسیون نشریه های علمی کشور مورخ ۸۶.۴.۲۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به این فصلنامه اعطا شده است.

در آخرین جلسه شورای راهبردی ISC، در آخرین رتبه بندی نشریات علمی کشور توسط کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۹۴ موفق به دریافت بالاترین رتبه علمی در نشریه های روان شناسی شده است.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات