آقای دکتر Heidar Janali zadeh

Dr. Heidar Janali zadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (241928)

2
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers