آقای دکتر Nasser Modiri

Dr. Nasser Modiri

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (271840)

186
16
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Teaching Experience