خانم دکتر Arezoo Ahmadabadi

Dr. Arezoo Ahmadabadi

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی از دانشگاه خوارزمی تهران و عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (276315)

10
12
2
3
1
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

  • طرح پژوهشی اجرای رویکرد پرورش به صورت موردی در مدارس ابتدایی شهر کرج (1401)
  • طرح پژوهشی ملی رشد حرفه ای مدرسان و اعضای هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان (1394)

Books

  • کتاب بیشتر از یک راه: پرورش خلاقیت (آوای نور) - 1401 - Persian
  • کتاب پرورش پایه ای بر آموزش: راهی به سوی افزایش ظرفیت های یادگیری، کسب مهارت و شناخت توانمندی های درونی (پادینا) - 1400 - Persian
  • کتاب رشد حرفه ای اعضای هیأت علمی: الگوها و روش ها (چشم انداز قطب) - 1396 - Persian

Education

جوایز و افتخارات

  • کسب رتبه یک منطقه ای در بیست و ششمین برنامه ملی معلم پژوهنده (1402)
  • کسب رتبه منطقه ای در بیست و پنجمین برنامه ملی معلم پژوهنده و راه یافته به استان (1401)
  • کسب رتبه استانی در بیست و پنجمین برنامه ملی معلم پژوهنده (استان البرز) (1401)