آقای دکتر Bijan Abdollahi

Dr. Bijan Abdollahi

استاد دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (484195)

26
96
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers