آقای پروفسور Gevork B. Gharehpetian

Prof. Gevork B. Gharehpetian

استاد دانشکده مهندسی برق دانشگاه امیر کبیر

فرد مهم علمی - Researcher ID: (327826)

236
27
2
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers