آقای دکتر Abdollreza Vaezihir

Dr. Abdollreza Vaezihir

دانشیار، دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (292163)

31
22
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers