آقای دکتر Ebrahim Asghari-Kaljahi

Dr. Ebrahim Asghari-Kaljahi

دانشیار دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (272553)

61
20
1
3
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب مهندسی ژئوتکنیک کاربردی (نگارخانه) - 1395 - Persian
  • کتاب تاثير سمنتاسیون بر پارامترهاي مقاومتي و تغيير شكل خاكهاي درشت دانه با نگرشی به آبرفتهای تهران (مركز تحقيقات ساختمان) - 1384 - Persian
  • کتاب ريزپهنه بندي ژئوتكنيك ‌لرزه‌اي جنوب غربي تهران از ديدگاه تاثيرات ساختگاهي (موسسه بين المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله) - 1376 - Persian

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در هیات علمی دانشگاه تبریز (1382-1400)