آقای دکتر Vakil Heidari Sarban

Dr. Vakil Heidari Sarban

استاد دانشگاه محقق اردبیلی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372231)

46
65
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers