آقای دکتر Ahad Bagherzadeh Khalkhali

Dr. Ahad Bagherzadeh Khalkhali

Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (388116)

106
13
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers