خانم مهندس Bahareh Jodat

Engineer Bahareh Jodat

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، فارغ التحصیل کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (396304)

64
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Education

Workshops

  • ICDL - سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (1402)
  • آموزش مقاله نويسي - انجمن هاي علمي دانشجويي دانشگاه تبريز / دانشگاه تبريز (١٤٠٢)