آقای دکتر Mostafa Ariankia

Dr. Mostafa Ariankia

کارشناس ارشد برنامه ریزی مسکن . دکترا برنامه ریزی آمایش سرزمین

Researcher ID: (399773)

24
20
11
1
1
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • پژوهشگر و کارشناس بنیاد توسعه کازرون پژوهی

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • طرح مطالعه و طراحی مدل زیست بوم اشتغال و کارآفرینی حوزه ورزش با رویکرد استانی (1403)
 • طرح بررسی وضعیت سلامت مهاجرین افغانستانی در ایران (1402)
 • طرح مطالعات حفاظت و احیاء- ضوابط اختصاصی- محدوده بافت تاریخی شهر کازرون / کارفرما: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس (1401)
 • طرح جامع شناسایی و ثبت ساباط های تاریخی شهر کازرون / کارفرما: اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کازرون و بنیاد توسعه کازرون پژوهی (1400)
 • طرح گردشگری محور النگدره، رنگو، گلند / کارفرما: اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی گلستان- شرکت مهندسین مشاور کارشیو طرح آفرین (1400)
 • طرح شناسایی، ثبت و مستندنگاری بافت تاریخی روستای سیف آباد بالایی (شهرستان کازرون) / کارفرما: اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کازرون- بنیاد توسعه کازرون پژوهی (1400)
 • طرح جامع بافت تاریخی شهر کازرون / کارفرما: اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کازرون (1399)
 • طرح جامع پدافند غیرعامل شهر گرگان / کارفرما: سازمان پدافند غیرعامل کشور- شهرداری گرگان (1398)
 • طرح توسعه پایدار منظومه های روستایی / کارفرما: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهر گرگان- شرکت مهندسین مشاور نقش آرک مهرازان پارس (1397)
 • طرح راهبردی- عملیاتی شهرداری گرگان 1400 / کارفرما: شهرداری گرگان (1397)
 • طرح گردشگری منطقه درازنو استان گلستان / کارفرما: اداره میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان گلستان (1396)

Books

 • کتاب نگرش نو در مسکن شهری، دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و الگوها (نشر دانشگاه گلستان) - 1403 - Persian

Education

 • دکتری تخصصی برنامه ریزی آمایش سرزمین University of Tehran1402-تاکنون

سوابق شغلی و تخصصی

 • کارشناس بافت تاریخی شهر کازرون (1399-تاکنون)
 • مشاور اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان فارس (1401-تاکنون)