آقای دکتر Ali Mohammad Ahmadvand

Dr. Ali Mohammad Ahmadvand

ریاست دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176633)

146
72
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers