خانم Fatemeh Rostami

Fatemeh Rostami

کارشناس پژوهش و توسعه، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

Researcher ID: (176952)

65
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

Conference Papers

Journal Papers