آقای دکتر karim rezadoost

Dr. karim rezadoost

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (407260)

19
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers