خانم Tayyebe Kameli

Tayyebe Kameli

Researcher ID: (442263)

7
2
2
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

Conference Papers

Teaching Experience

Education

  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد 1391-1393
  • کارشناسی روانشناسی بالینی Alzahra University1376-1380

سوابق شغلی و تخصصی

  • مشاور مدرسه (1380-تاکنون)
  • سابقه تدریس در استاد مدعو دانشگاه فرهنگیان بجنورد (1398-تاکنون)