آقای دکتر Saeid Baghshahi

Dr. Saeid Baghshahi

استاد، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442443)

63
45
54
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers