آقای دکتر Jahangir Amiri

Dr. Jahangir Amiri

دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (451807)

13
52
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers