آقای دکتر Abbas Majdi

Dr. Abbas Majdi

استاد، پردیس دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی معدن

فرد مهم علمی - Researcher ID: (467878)

34
13
24
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers