آقای دکتر Saman Ebadi

Dr. Saman Ebadi

دانشیار زبان شناسی کاربردی دانشگاه رازی کرمانشاه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (468958)

3
27
33
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers