آقای دکتر Amirreza Vakilifard

Dr. Amirreza Vakilifard

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (408867)

1
46
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers