آقای دکتر Omid Bahar

Dr. Omid Bahar

دانشیار پژوهشکده مهندسی سازه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (472278)

51
20
1
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers