سومین همایش ملی مدرسه آینده

2022-7-17
سومین همایش ملی مدرسه آینده

سومین همایش ملی مدرسه آینده روز چهارشنبه، 30 آذر، 1401 توسط دانشگاه محقق اردبیلی در شهر اردبیل برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 20 آذر ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

۱-برنامه ریزی درسی و مدرسه آینده

۲-مدریت و رهبری در مدرسه اینده

۳-مشاوره و مدرسه آینده

۴-فلسفه تربیتی و مدرسه آینده

۵-اقتصاد و مدرسه آینده

و...

(اطلاعات کامل همایش)