پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

2022-7-23
پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران

پنجمین همایش ملی فناوریهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران روز پنجشنبه، 24 شهریور، 1401 توسط مجتمع آموزش عالی بم, مرکز بین المللی همایش و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 3شهریور ماه با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند

محورهای همایش:

فناوریهای نوین در مهندسی برق

 فناوریهای نوین در مهندسی کامپیوتر

فناوریهای نوین در مهندسی مکانیک

و...

(اطلاعات کامل همایش)