آقای دکتر Hamid Amirnezhad

Dr. Hamid Amirnezhad

دانشیار - اقتصاد کشاورزی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179004)

122
95
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers