نقش تجربه اشتراکی بر خرید اضطرابی مشتریان بیمه رازی در دوره کووید۱۹ (مورد مطالعه مشتریان حضوری نمایندگی های تهران)

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMMMN02_026

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1400

Abstract:

در شرایط وقوع بحران، یکی از فاکتورهایی که می تواند برای شرکت ها ایجاد مزیت رقابتی کند، تجربه مشتری است. این مفهوم به شرایط زمینه ای وابسته بوده و حتی به صورت ذهنی نیز به دیگران منتقل می گردد. نتایج تحقیقات نشان می دهد، رفتار مصرف کننده در این دوره دست خوش تغییرات بسیاری شده است، یکی از این تغییرات خرید اضطرابی است. هدف تحقیق حاضر مطالعه نقش تجربه اشتراکی مشتری در خرید اضطرابی او در دوره کووید۱۹ است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بیمه رازی در تهران بوده که از میان آن‍ها ۳۸۴ به صورت احتمالی در دسترس انتخاب شدند. یافته های تحقیق، مبین این امر است که اشتراک تجارب در فضای مجازی و حقیقی، اضطراب خرید را افزایش داده و قدرت تصمیم گیری عقلایی مشتری را کاهش می دهد. به خصوص اشتراک استرس تجربه شده در خرید حضوری، تجربه ناخوشایندی در دوره کووید محسوب می گردد که خرید اضطرابی را تشدید می کند. نتایج این تحقیق برای محققان این عرصه، مدیران صنعت بیمه و تحقیقات آتی کاربردی می باشد.

Authors

فائزه محمدی

دکترای مدیریت بازرگانی بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علی جباری

دکترای حرفه‎ای مدیریت مالی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

ناصرالدین اسلامی فرد

دکترای مدیریت کسب و کار، موسسه آموزش عالی آزاد علوم و فنون تهران، تهران، ایران