آنالیز تحلیلی - عددی کوره بویلر مدل CE نیروگاه بعثت در تغییر مشعل مازوت به گازسوز

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,619

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSC16_051

تاریخ نمایه سازی: 3 مهر 1386

Abstract:

طبع متفاوت احتراق سوخت گاز با مازوت تمهیدات خاصی را در طراحی و استفاده از این سوخت طلب می کند . میزان حرارت آزاد شده، طول شعله و همچنین حجم کوره مورد نیاز برای استفاده از این دو سوخت تا حدودی با یکدیگر متفاوت می باشد . اگرچه هر دو سوخت عملاً بدلیل عدم وجود رطوبت بصورت تقریبی دارای حجم همانند محصولات احتراق هستند و نیز بدلیل اینکه آتشگیری هر دو در فاز گازیست، شدت احتراق ماکزیمم در هردوی آنها بسیار نزدیک است، ولی پایین بودن ضریب نشر محصولات احتراق در سوخت گازی سبب می شود که در تغییر سوخت از مازوت به گاز، دمای خروجی محصولات احتراق از کوره افزایش یابد . در ایجا با استفاده از تلفیق روش لوبو و اوانزا 1 و روش ناحیه بندی 2 تاثیر تغییر مشعل مازوت سوز به گاز سوز در توزیع دما و شار حرارتی در نقاط مختلف کوره تحلیل شده است . در پایان ضمن ارائه نتایج، راهکارهای مناسب جهت بهره برداری بهینه واحد در هنگام استفاده از سوخت گاز مطرح گردیده است .

Keywords:

بویلر - واتروال - کوره - تغییر سوخت

Authors

محمدرضا شاه نظری

پژوهشگاه نیرو - پژوهشکده تولید نیرو - گروه بهره برداری

نگار غفوری

پژوهشگاه نیرو - پژوهشکده تولید نیرو - گروه بهره برداری

اسماعیل اسدزاده

پژوهشگاه نیرو - پژوهشکده تولید نیرو - گروه بهره برداری