معناشناسی خیر در قرآن

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 3,663

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FNCLIS01_059

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395

Abstract:

از روش های نوین پژوهش در قرآن، معناشناسی واژگان است که به ارتباط نظام مند میان لغات دست می یازد. معناشناسی خیر قصد دارد بر اساس دانش لغت، بافت و سیاق آیات و روابط بینامتنی آنها، حوزه معنایی و مصادیق خیر، واژه های مرتبط با متضاد با آن را بیان نماید. یکی از رهیافت های معناشناسی خیر، مفهوم خیرکمالی انسان است که از ارتباط این کلمه با واژه هایی نظیر ایمان، تقوا، توبه و صبر به دست می آید. با پژوهش در روابط همنشینی واژه های مثبت و منفی مرتبط با خیر، این واژه به درستی و با دقت بیشتری، ترسیم می شود و عوامل بازدارنده در کسب خیر کمالی روشن می گردد. در میدان معنایی واژه خیر، همنشینی این کلمه با الفاظ مثبت، همچنین بافت و سیاق آیات حاوی این کلمات ضرورت این لوازم را در کسب خیر کمالی آشکار می کند. به علاوه، مجاورت خیر با الفاظی که در تقابل معنایی یا متضاد با آن قرار دارند، محققان را در تبیین صحیح معنای خیر در قرآن یاری می کند. معناشناسی خیر در بیان مفهوم خیرمادی و معنوی، دنیوی و اخروی، مؤثر بوده، راهگشای مفسران در تشخیص لایه های معنایی بسیاری از آیات قرآن می باشد.

Authors

اعظم پرچم

دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

عاطفه محمدزاده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران- نویسنده مسئول

مهناز قاسمی

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابن فارس، احمد (1404)، معجم تیس الغه، به کوشش عبد ...
 • ابن منظور، محمد بن مکرم (1414)، لسان العرب، بیروت: دارصادر، ...
 • اختیار، منصور (1348)، معنی شناسی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران. ...
 • امین، نصرت (1361)، مخزن العرفان در تفسیر قرآن، تهران: نهضت ...
 • ایزوتسو، توشیهکو (1361)، ساختمان معنایی مفاهیم اخلاقی در قرآن، فریدون ...
 • پرچم، اعظم و شاملی، نصر الله (1391)، نقش و کاربرد ...
 • معناشناسی رحمت رحیمیه در قرآن [مقاله ژورنالی]
 • پرچم، اعظم و کیانی، زهره (1390)، معناشناسی واژه فتنه در ...
 • تفلیسی، حبیش بن ابراهیم (1340)، وجوه قرآن، مصح: مهدی محقق، ...
 • جوهری، اسماعیل بن حماد (1902)، الصحاح، به تحقیق امد عبدالغفور ...
 • راغب اصفهانی، حسین بن محمد (1412)، المفردات فی غریب القرآن، ...
 • زمخشری، محمود (1417)، الکشاف عن حقائق الغوامض التنزیل، بیروت: دارالکتاب ...
 • شیرازی، صدر الدین (1363)، مفاتیح الغیب، تهران: موسسه مطالعات فرهنگی. ...
 • صفوی، کورش (1379)، معناشناسی، ...
 • طباطبایی، محمد حسین (1417)، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت: اعلمی. ...
 • طبرسی، فضل بن حسن (1372)، مجمع البیان، تهران: انتشارات ناصر ...
 • طوسی، محمد بن حسن (بی تا)، التبیان فی تفسیر القرآن، ...
 • First National Conference On Lexicology in Islamic Sciences گروه الهیات ...
 • طریحی، فخر الدین (1375)، مجمع البحرین، به تحقیق سید احمد ...
 • طیب، عبد الحسین (1378)، اطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران: ...
 • فراهیدی، خلیل بن احمد (1410)، العین، قم: انتشارات هجرت. ...
 • قرشی، علی اکبر (1352)، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیه. 2. ...
 • مختار عمر، امد (1386)، معنا شناسی، مترجم: حسین سیدی، مشهد: ...
 • مصطفوی، حسن (1360)، التحقیق فی کمات القرن الکریم، تهران: بنگاه ...
 • -------- (1380)، تفسیر روشن، تهران: نشر کتاب. ...
 • معموری، علی (1386)، درآمدی بر کاربرد ریشه شناسی در مطالغات ...
 • مکارم شیرازی، ناصر (1374)، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه. ...
 • موسوی همدانی، محمد باقر(1374)، ترجمه المیزان فی تفسیر القرآن، قم: ...
 • نصری، عبدالله (1372)، مبانی انسان شناسی در قرآن، بی جا، ...
 • نمایش کامل مراجع