برآورد مسیر بهینه تولید میدان نفتی آزادگان جنوبی با تاکید بر تولید صیانتی بر اساس الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات (PSO)

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 460

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IEER-6-22_003

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

Abstract:

برنامه ریزی برای برداشت بهینه از منابع نفتی با توجه به محدودیت های فنی و پیش بینی ها و مدل سازی های اقتصادی، به عنوان یک ضرورت برای کسب حداکثر سود از محل فروش نفت خام و متعاقبا تامین منافع ملی بین نسلی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت شناخته می شود. در این مطالعه، مسیر بهینه تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از یک روش بهینه یابی فراابتکاری به نام الگوریتم ازدحام ذرات (PSO)، در یک دوره سی ساله برآورد شده است. همچنین به منظور شبیه سازی حداکثری شرایط فنی و فیزیکی میدان، از مفهوم حداکثر نرخ کارا (MER) و به منظور اعمال پویایی های اقتصادی بازار جهانی نفت نیز، از سه سناریوی قیمتی و دو سناریوی نرخ تنزیل استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صورت اجرای برنامه های ازدیاد برداشت (EOR) و تزریق گاز به طاقدیس سروک این میدان، هم زمان با تولید از آن، در طول دوره شبیه سازی، بیش از 6 میلیارد بشکه نفت اضافی به حجم قابل استحصال میدان اضافه شده و تولید تجمعی میدان نیز از حدود 1/4 میلیارد بشکه بر اساس تولید برنامه ریزی شده کنونی در RMDP میدان، به بیش از 3 میلیارد بشکه براساس مسیر تولید بهینه پیشنهادی این مطالعه می رسد.

Keywords:

تولید نفت , بهینه یابی پویا , ازدیاد برداشت , تولید صیانتی , الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات , میدان نفتی آزادگان جنوبی

Authors

پوریا شکری

دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

علی فریدزاد

استادیار و عضو هییت علمی گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

عاطفه تکلیف

استادیار و عضو هییت علمی گروه اقتصاد انرژی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی

تورج دهقانی

استادیار و عضو هییت علمی موسسه مطالعات بین المللی انرژی