تبیین و نقد مبانی نظری و فلسفی یادگیری مادام العمر از منظر سازمان های جهانی بویژه یونسکو

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 560

This Paper With 12 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESI08_094

تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397

Abstract:

ماهیت یادگیری با تغییر رابطه دوجانبه دارد. زیرا تغییر شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب و بین آنچه وجود داشته و آنچه که در حال حاضر وجود دارد. تغییر مولف فرصت ها و موجد تقاضاهاست (آسپین و همکاران، 2001). روند زندگی یا فرایند جهانی شدن موجب تغییرات اساسی در مولفه های مهم اقتصادی، فرهنگی،اجتماعی، سیاسی و فناوری شده است (مهرعلی زاده ، 1384). در چنین دوره ای مزیت های نسبی از ماهیت فیزیکی و مادی و تجهیزاتی به ماهیتی روح و روانی و استعدادی بدل شده است. در عصر جهانی شدن و زندگی شبکه ای یادگیری بنیادی ترین مساله زندگی بشر شده است. زیرا یادگیری است که موجبات درک جوامع بشری، فهم و همزیستی، خلاقیت، نوآوری و تحول در فناوری های بشر در زندگی فردی، جمعی، سازمانی و فناوری را بوجود می اورد. با محور و اصالت قرار گرفتن ماهیت یادگیری و جنبه عمودی (از تولد تا مرگ) و جنبه افقی آن ( کل گستره زندگی فردی و اجتماعی را دربر می گیرد)، بر زمینه های متفاوت یادگیری شامل خانواده، اجتماع، مدرسه و محل کار تمرکز دارد و موجب توسعه فرهنگی، اجتماعی و شغلی می شود.

Authors

یداله مهرعلی زاده

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز