بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 15,226

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RSCONF01_058

تاریخ نمایه سازی: 13 مهر 1397

Abstract:

افت تحصیلی و تکرار پایه شاید یکی از قدیمی ترین و شناخته ترین مسایل آموزشی باشد و با این حال به عنوان یک مسیله جدی هنوز مطرح است. وقتی صحبت از افت تحصیلی میشود، منظور تکرار پایه تحصیلی در یک دوره و ترک تحصیل پیش از پایان دوره است. به عبارت دیگر افت تحصیلی شامل جنبه های مختلف شکست تحصیلی، چون غیبت مطلق از مدرسه، ترک تحصیل قبل از موعد مقرر، تکرار پایه تحصیلی، نسبت میان سنوات تحصیلی دانش آموز و سالهای مقرر آموزش و کاهش کیفیت تحصیلات میشود. منظور از افت تحصیلی کاهش عملکرد تحصیلی و درسی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطح نامطلوب است.افت تحصیلی موجب هدر رفتن منابع مالی و انسانی فراوانی می شود و بهبود کارایی نظام های آموزشی تا حدود زیادی به جلوگیری از اتلاف یا کاهش افت تحصیلی بستگی دارد .خسارت های ناشی از شکست تحصیلی،مطالعه جامع و پیگیرانه وضعیت آموزشی و تحصیلی دانش آموزان را می طلبد تا با شناخت عوامل احتمالی ایجاد کننده افت تحصیلی،راه موفقیت بیشتر دانش آموزان هموار گردد و در سنوات اخیر ذهن دلسوزان نظام تعلیم وتربیت را به خود مشغول ساخته و جهت جلوگیری از این پدیده راهکارهای متعددی ارایه شده است. راهکارهای عملیاتی و کاربردی که بعضا مثمر ثمر بوده و نتایج مثبتی نیز در بر داشته است . افت تحصیلی یعنی اینکه دانش آموز در هنگام تحصیل بعد از یک دوره موفقیت تحصیلی یا متوسط، به تدریج ظرفیت یادگیری او کاهش یافته و یا تکرار پایه تحصیلی داشته باشد. بهطورکلی نمرات او نسبت به ماه قبل یا سالهای قبل سیر نزولی محسوس از خود نشان میدهد. افت تحصیلی به عنوان شاخص اتلاف آموزشی، از نظر مفهوم عام به هرگونه ضعف در سوادآموزی و یا وجود بیسوادی گفته میشود.اما از نظر مفهوم خاص عبارت از محقق نشدن انتظارات آموزشی و شکست در اهداف آموزشی است و نا بسامانی در فرآیند یاددهی - یادگیری را در برمی گیرد. در این پژوهش سعی بر آن است که برخی از راهکارهایی که به نظر، از افت تحصیلی می کاهد را بررسی نماییم.

Keywords:

افت تحصیلی , تعاریف و مفاهیم , علل و عوامل موثر , راهکارها و پیشنهاد های کاهش افت تحصیلی , خسارت های ناشی از افت تحصیلی

Authors

اسماعیل کرد

مهارت آموز ماده ۲۸، دانشگاه فرهنگیان ، سیستان و بلوچستان

منصوره جلیلی

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان، شهید مطهری