تحلیل محتوای کتب درسی شیمی دهم و یازدهم برمبنای شیمی سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,187

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EEPCONF01_007

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1398

Abstract:

پژوهش حاضر به صورت مروری و توصیفی در دوبخش ارائه شده است. در بخش اول با بررسی مروری مفاهیم توسعه پایدار و شیمی سبز براساس منابع مختلف مورد بررسی قرار گرفته و این مفاهیم تبیین شده است. در بخش دوم ضمن بررسی لزوم آموزش مبانی شیمی سبز و ارتباط آن با توسعه پایدار، محتوای کتب شیمی دهم و یازدهم بر مبنای استاندارد آموزش زیست محیطی ویسکانسین به شکل عام مورد تحلیل قرار گرفته و وبراساس آن میزان آشنایی دانش آموزان با مبانی و اهداف شیمی سبز پس از مطالعه این کتب مورد مطالعه قرارگرفته است.

Authors

امین کریمی زاده

دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان

حسن متقی

مدرس مدعو دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان

سجاد عصارفینی

دانشجوی کارشناسی آموزش شیمی دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید باهنر اصفهان