طراحی مدولاتور متعامد زمان پیوسته پیشخور برای گیرنده های چند استانداردی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 609

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SAIRAN-10-1_007

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1398

Abstract:

طراحی و پیاده سازی یک مدولاتور دلتا سیگمای متعامد (QDSM) چند استانداردی زمان پیوسته (CT) مرتبه سهپایین گذر (LP) کم مصرف در این مقاله ارایه شده است. مددولاتور پیشنهادی در دو حالت حقیقی و متعامد،گیرنده های مخابراتی با استانداردهای WLAN/WCDMA/GSM را پشتیبانی می کند. در مد GSM به شکل حقیقی وتک بیتی و در مدهای WLAN/WCDMA جدت دستیابی به پهنای باند و SNR مورد نیاز این استانداردها بصورتمتعامد و با کوانتایزر چند بیتی کار می کند. این مدولاتور با ساختار پیشخور (FF) طراحی شده است و جهتکاهش مصرف توان آپ امپهای جمع کننده انتهای فیلتر حلقه آن حذف شده اند. جهت حذف خطای عدمتطابق بین DAC های مسیرهای I و Q ازمبدل آنالوگ به دیجیتال مختلط (C_DAC) طراحی شده و جانمایی آننیز ارایه گردیده است. این مددولاتور در تکنولوژی 180CMOS نانومتر پیاده سازی شده است. مقادیر SNRبدست آمده برای استانداردهای WLAN/WCDMA/GSM در سطح ترانزیستور بترتیب مقادیر 63 / 81 9/ 75 و 54دسی بل و ضری شایستگی FOM) ) بترتیب برابر (pj/conv)؛ 1/63، 0/485 و 0/828 محاسبه شده است. اینساختار در مقایسه با مدولاتورهای دلتا سیگمای مشابه ارایه شده در مقالات، در مدهای عملیاتیWLAN/WCDMA دارای FOM بدتری می باشد.

Keywords:

مدولاتور دلتا سیگمای متعامد چند استانداردی , DAC WLAN/WCDMA/GSM مختلط

Authors

علیرضا شمسی

استادیار دانشکده مهندسی برق- دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری