آقای دکتر Alireza Hosseinpour

Dr. Alireza Hosseinpour

استاد، دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (376088)

72
115
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers