اطلاعات کنفرانس

National Conference on Agricultural Innovation, Animal Science and Veterinary Science

محل برگزاری: تهران
تاریخ برگزاری: 17 اسفند 1398
تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1399
تعداد صفحات: 203
تعداد مقالات :23
نمایش مقالات: 16402
شناسه ملی این کنفرانس: ANIMALB01
نویسندگان مشارکت کننده: 63 پژوهشگر

مجموعه مقالات National Conference on Agricultural Innovation, Animal Science and Veterinary Science

نتایج 1 تا 50 از مجموع 23