آقای دکتر Behrouz Dastar

Dr. Behrouz Dastar

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186214)

56
59
1
31

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Books

  • کتاب راهنمی کاربردی ارزیابی کیفیت تخم مرغ (دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان) - 1390 - Persian

Teaching Experience