خلاصه فعالیتهای علمی موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 168
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 630
رتبه علمی در بین موسسه غیرانتفاعی: 122
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی راه دانش بابل

بررسی رابطه رهبری کاریزماتیک و بی تفاوتی سازمانی کارکنان شهرداری قائمشهر نوشته سمانه رجبیبررسی تاثیر شایستگی های مدیران بر استراتژی های حل تعارض در دانشگاه علوم پزشکی بابل نوشته محبوبه عرب کلمری و ندا طهماسبی روشن و محسن رزاقی اوجی تالارتاثیر ساختار سرمایه بر عملکرد مالی شرکت: نقش تعدیل گری سررسید بدهی نوشته علی کیانی مجداثر دانش و تخصص حسابرس، درجه نزدیکی سود شرکت با میزان جریان های نقدی بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس نوشته سیده یگانه میرساداتیشناسایی و اولویت بندی موانع رشد صادرات برنج در استان مازندران نوشته محبوبه عرب کلمری و ندا طهماسبی روشنبررسی رابطه انگیزش و خود پنداره تحصیلی با اضطراب امتحان ریاضی در دانش آموزاندختر مقطع متوسطه اول شهرستان بابل نوشته مائده قلی زاده امیردهیبررسی رابطه ی بین ارکان کارراهه و استراتژی کارراهه (مورد مطالعه : شهرداری بابل ) نوشته محبوبه عرب کلمری و ندا طهماسبی روشن و الیاس غلامیاثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افشای هیجان و شرم از تصویر بدن در افراد مبتلا به پرخوری دارای اضطراب نوشته مریم طالبی و مهدی بزرگ نژادتاثیر خوش‮ بینی مدیران بر همزمانی قیمت سهام در شرکت‮های پذیرفته‮ شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته عباس شامخیافسردگی دوران بارداری و بیخوابی در زنان باردار: نقش پیش بینی کننده نشخوار شبانه و ذهن آگاهی نوشته مریم طالبیبررسی رابطه متغیرهای اثرگذار بر توسعه علم، توسعه فناوری و رشد اقتصادی درایران با رویکرد پویایی سیستم نوشته هومن شبابیتاثیر ذخایر نقدی و کمیته حسابرسی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته سجاد خانجانزادهبررسی تاثیر فعالیت اخر هفته بر رضایت شغلی کارکنان با نقش میانجی استرس شغلی، بهزیستی روانشناختی، خودکارامدی کارکنان (مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل) نوشته ندا طهماسبی روشن و محبوبه عرب کلمریتاثیر تحول دیجیتال بر عملکرد سبز با نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز نوشته ندا طهماسبی روشن و احمد کریم پوربررسی شرایط سازمانی موثر بر وندالیسم کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شهرداری شهر امیرکلا استان مازندران) نوشته علی روح الهی امیری و ندا طهماسبیبررسی رابطه سبک های مقابله با استرس و نشاط سازمانی کارکنان شهرداری قائمشهر نوشته سمانه رجبیاثر نسبت های مالی و سرمایه فکری بر سیاست تقسیم سود و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نوشته هومن شبابیبررسی تاثیر نرخ سود، سابقه نزد بانک و سابقه اخذ وام بر ریسک نکول بانک نوشته هومن شبابیبررسی رابطه رهبری کاریزماتیک و بی تفاوتی سازمانی کارکنان شهرداری قائمشهر نوشته سمانه رجبیاثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر نگرانی و انعطافپذیری شناختی زنان دارایکودکان اتیستیک نوشته مریم طالبی و زهرا عباس تبار