همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

آمار کل دوره ها

تعداد مقالات

1059

کل صفحات

7050

درصد اصل مقالات

93%

کل استنادات

61

کل دریافت مقالات

8994

کل نمایش مقالات

810763

متوسط استناد مقاله

5.76

کل نویسندگان

3178

داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 9 دوره ثبت شده از همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس

اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 14 آذر 1391استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 291
تعداد کل مقالات: 101
تعداد کل صفحات: 735
تعداد مقاله کامل: 86
تعداد نمایش مقالات: 185997
تعداد دریافت مقاله: 2426
تعداد ارجاعات: 20
مقالات برتر اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)

دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 4 دی 1392استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 332
تعداد کل مقالات: 112
تعداد کل صفحات: 719
تعداد مقاله کامل: 106
تعداد نمایش مقالات: 140915
تعداد دریافت مقاله: 2396
تعداد ارجاعات: 28
مقالات برتر دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)

سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 24 دی 1393استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه صنعتی شریف تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 349
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 764
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 79105
تعداد دریافت مقاله: 517
تعداد ارجاعات: 4

پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 12 بهمن 1395استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن هوای پاک ایران تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 256
تعداد کل مقالات: 86
تعداد کل صفحات: 552
تعداد مقاله کامل: 81
تعداد نمایش مقالات: 72192
تعداد دریافت مقاله: 686
تعداد ارجاعات: 2

ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 3 بهمن 1396استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن هوای پاک ایران تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 1475
تعداد کل مقالات: 494
تعداد کل صفحات: 3302
تعداد مقاله کامل: 460
تعداد نمایش مقالات: 250938
تعداد دریافت مقاله: 2228
تعداد ارجاعات: 4

هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 24 دی 1397استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه شهید بهشتی انجمن هوای پاک ایران تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 194
تعداد کل مقالات: 65
تعداد کل صفحات: 426
تعداد مقاله کامل: 65
تعداد نمایش مقالات: 40400
تعداد دریافت مقاله: 373
تعداد ارجاعات: 1
مقالات برتر هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)

هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 28 بهمن 1398استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: دانشگاه تهران تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1398مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 116
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 234
تعداد مقاله کامل: 35
تعداد نمایش مقالات: 28877
تعداد دریافت مقاله: 282
تعداد ارجاعات: 2

نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 1 اسفند 1400استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: انجمن هوای پاک ایران تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1401مجموعه مقالات نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 96
تعداد کل مقالات: 25
تعداد کل صفحات: 175
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 6222
تعداد دریافت مقاله: 46
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر نهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)

دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا

روز برگزاری: 9 اسفند 1401استان: تهرانشهر: تهرانبرگزار کننده: تاریخ نمایه سازی: 31 فروردین 1402مجموعه مقالات دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 69
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 143
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 6117
تعداد دریافت مقاله: 40
تعداد ارجاعات: 0
مقالات برتر دهمین همایش مدیریت آلودگی هوا و صدا: (تعداد دریافت)