ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا

تعداد مقالات
1012 مقاله
کل صفحات
6732
درصد اصل مقالات
93%
کل استنادات
40
کل دریافت مقالات
6855
کل نمایش مقالات
462538
متوسط استناد مقاله
3.95
کل نویسندگان
3013
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 7 دوره ثبت شده از همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:14 آذر 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1391
مجموعه مقالات اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 291
تعداد کل مقالات: 101
تعداد کل صفحات: 735
تعداد مقاله کامل: 86
تعداد نمایش مقالات: 146390
تعداد دریافت مقاله: 1915
تعداد ارجاعات: 16
روز برگزاری:4 دی 1392
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392
مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 332
تعداد کل مقالات: 112
تعداد کل صفحات: 719
تعداد مقاله کامل: 106
تعداد نمایش مقالات: 99320
تعداد دریافت مقاله: 2074
تعداد ارجاعات: 23
روز برگزاری:24 دی 1393
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 10 تیر 1396
مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 349
تعداد کل مقالات: 119
تعداد کل صفحات: 764
تعداد مقاله کامل: 111
تعداد نمایش مقالات: 37524
تعداد دریافت مقاله: 387
تعداد ارجاعات: 1
روز برگزاری:12 بهمن 1395
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن هوای پاک ایران
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 256
تعداد کل مقالات: 86
تعداد کل صفحات: 552
تعداد مقاله کامل: 81
تعداد نمایش مقالات: 34834
تعداد دریافت مقاله: 522
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:3 بهمن 1396
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن هوای پاک ایران
تاریخ نمایه سازی: 26 مرداد 1397
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 1475
تعداد کل مقالات: 494
تعداد کل صفحات: 3302
تعداد مقاله کامل: 460
تعداد نمایش مقالات: 115843
تعداد دریافت مقاله: 1589
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:24 دی 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه شهید بهشتی انجمن هوای پاک ایران
تاریخ نمایه سازی: 31 اردیبهشت 1398
مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 194
تعداد کل مقالات: 65
تعداد کل صفحات: 426
تعداد مقاله کامل: 65
تعداد نمایش مقالات: 17723
تعداد دریافت مقاله: 238
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:28 بهمن 1398
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1398
مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
پژوهشگران ارائه کننده: 116
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 234
تعداد مقاله کامل: 35
تعداد نمایش مقالات: 10904
تعداد دریافت مقاله: 130
تعداد ارجاعات: 0
Support