اطلاعات کنفرانس

1st Seminar on Family, Student, University

محل برگزاری: مشهد
تاریخ برگزاری: 23 اردیبهشت 1388
تاریخ نمایه سازی: 9 شهریور 1391
تعداد صفحات: 427
تعداد مقالات :28
نمایش مقالات: 41290
شناسه ملی این کنفرانس: SFSU01
نویسندگان مشارکت کننده: 61 پژوهشگر
تعداد ارجاع به مقالات این کنفرانس: 4

مجموعه مقالات 1st Seminar on Family, Student, University

نتایج 1 تا 50 از مجموع 28