اطلاعات کنفرانس

The fourth National conference on management, accounting, banking and economics in Iran's horizon 1404

محل برگزاری: مشهد
تاریخ برگزاری: 15 مهر 1401
تاریخ نمایه سازی: 17 آبان 1401
تعداد صفحات: 329
تعداد مقالات :22
نمایش مقالات: 13143
شناسه ملی این کنفرانس: MABECONF04
نویسندگان مشارکت کننده: 36 پژوهشگر

مجموعه مقالات The fourth National conference on management, accounting, banking and economics in Iran's horizon 1404

نتایج 1 تا 50 از مجموع 22