ضرورت جلوگیری استفاده از منابع آب زیرزمینی آهکی در مواردی به غیر از آشامیدن

27 آبان 1402 - خواندن 2 دقیقه - 102 بازدید

منابع آب زیرزمینی آهکی در اثر تلاش هزاران سال طبیعت در غار های آهکی در دل کوه ها تشکیل شده. مقدار حجم آن در جهان نسیت به حجم منابع آب زیرزمینی آبرفتی در دشت ها بسیار کم می باشد. به دلیل کمیاب بودن و کیفیت بالای منابع آب آهکی، آب زیرزمینی آهکی، آب استراتژیک است. خوشبختانه، خداوند این نعمت عظیم را در طول رشته کوه زاگرس به کشور ایران ارزانی داشته.طبق قانون توزیع عادلانه آب استفاده از منابع آب زیرزمینی آهکی تنها برای مصرف آشامیدن اختصاص یافته است. با کمال تاسف، این منبع گرانبها، برای آبیاری باغها، باغشهرها، زراعت و فضای سبز شهری و خانگی مصرف می شود. این آب آخرین ذخیره ما بوده، و با پایان یافتن آن، مرگ از تشنگی پیش از گرسنگی بخشی بزرگ را نابود خواهد کرد. برای مثال در استان فارس، سالانه نزدیک به 215 میلیارد لیتر از این گنجینه ی محدود (150 میلیارد لیتر مصرف باغ شهرهای اطراف شیراز و 65 میلیارد لیتر مصرف خانگی شهر شیراز)، که به ندرت جایگزین می گردد، در شیراز و اطراف آن برای آبیاری باغ شهرها، فضای سبز شهری و خانگی، و باغهای کم بهره تلف می شود و از این طریق فارس سالیانه مبلغ 215 میلیارد دلار را از دست می دهند. ارزش هر لیتر آب آهک یک دلار در نظر گرفته شده است (اسفندیاری و همکاران، 2014). این در حالی که کل در آمد کشور از صادرات نفتی و پتروشیمی حدود 60 میلیارد دلار می باشد. بنابراین، ضرورت دارد در اسرع وقت از مصرف آب زیرزمینی آهکی در سایر موارد بجز مصرف آشامیدنی جلوگیری شود.