ضرورت آموزش رسمی مسایل محیط زیست در مدارس و دانشگاه های ایران

28 آبان 1402 - خواندن 2 دقیقه - 82 بازدید

سلامت جامعه وابستگی شدید به سلامت محیط زیست در کشور ها دارد. تخریب محیط زیست عوارض های ناخوشایندی بر طبیعت و جوامع بشری دارد. برای مثال با احداث سد های زیادی در حوزه آبخیز دریاچه ارومیه در 40 سال گذشته ورودی سیلاب به دریاچه ارومیه کاهش شدید پیدا کرده و نهایتا منجر به خشک شده بزرگترین دریاچه شور جهان شده است. خشک شده دریاچه ارومیه عواقب ناگواری برای محیط زیست منطقه و سلامتی مردم منطقه دارد. مثال دیگر برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی در 40 سال گذشته که منجر به افت شدید کمی و کیفی آب های زیرزمینی شده است. نابودی آب های زیرزمینی در دشت ها باعث مهاجرت مردم از روستاها به شهرها شده و تمدن ها در دشت های ایران در معرض نابودی قرار می گیرد. تخریب محیط زیست در جهان توسط انسان انجام می گیرد. بنابراین، برای جلوگیری از تخریب محیط زیست باید انسان ها آموزش های لازم را برای حفظ محیط زیست ببیند. در جهان غرب آموزش های زیست محیطی جزء آموزش های رسمی در مدارس و دانشگاه ها می باشد. تا دیر نشده در ایران هم بایستی آموزش های زیست محیطی جزء آموزش های رسمی در مدارس و دانشگاه ها شود تا بتوان محیط زیست کشور را حفظ نمود.