کارکردهای اقتصاد دانش بنیان در صنعت ورزش کشور

5 اسفند 1402 - خواندن 3 دقیقه - 104 بازدید

مولین (سال 1983) برای اولین بار از ورزش به عنوان یک صنعت یاد کرد. او در توضیح این گفته خویش سال های پیش گفت، هرگونه فعالیت ورزشی آماتورو حرفه ای که موجبات افزایش ارزش افزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب می شود. به زعم اکثر قریب اتفاق کارشناسان، نگاه به ورزش امروزه یک نگاه صرفا تفننی نیست بلکه ورزش به یک صنعت پررونق به خصوص در کشورهای پیشرفته تبدیل شده است، چنانچه حجم سرمایه گذاری های انجام شده در بخش ورزش همگانی و ورزش حرفه ای بسیارزیاد می باشد. افزایش سطح سلامت و تندرستی، بهره گیری بهتر از نیروی کار و افزایش اشتغال در بخش های مختلف ورزشی و غیر ورزشی از اثرات ملموس رشد و توسعه ورزش می باشد ضمن اینکه دولت ها برای بهره مندی از مزایای دراز مدت ورزش آن را یک کالای سرمایه ای به حساب آورده و برای رونق آن به خصوص در بخش ورزش همگانی و تفریحات سالم توجه ویژه ای اعمال می کنند. به منظور تبیین اهمیت مشارکت عموم مردم در عرصه های اقتصادی و واگذاری وظایف تصدی گری دولت به مردم، حمایت از سرمایه گذاری های مشروع و مولد و بهبود فضای کسب و کار در کشور، تدوین سند فرهنگی آموزشی، اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی متناسب با گروه های مختلف مردم ضرورت دارد. همچنین تشکیل کار گروهی متشکل از برخی اعضاء کمیسیون ویژه نظارت و نمایندگان دستگاه های اجرائی و نظارتی و مرکز پژوهش های مجلس بمنظور بررسی مواد قابل اصلاح در برنامه پیشنهادی توسعه اقتصادی بخش ورزش ضروری است. پیشنهاد می شود برای رفع موانع خصوصی سازی در ورزش از قبیل، هزینه بالای ساخت و خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی، ناکافی بودن تسهیلات ارائه شده توسط دولت، نبود هماهنگی واحدهای اجرائی، تعداد مراجع تصمیم گیری، دخالت موازی و همزمان وزارت ورزش و جوانان و سایر نهادهای دولتی و... در باشگاه ها ضروری می باشد.


پیشنهادات :

1- تدوین خط و مشی های دولتی شامل جو حمایتی تجارت و کسب و کار، نظام حقوقی پشتیبان و نظام مالیاتی

2- فراهم نمودن زیرساخت های مناسب شامل ارتباطات از راه دور، فنآوری های نوین و شبکه های علمی

3- تامین منابع مالی مطلوب شامل سرمایه گذاران ریسک پذیر، سرمایه گذاری خارجی و بودجه های دولتی در راستای راه اندازی کسب و کارهای دانش بنیان در ورزش

4- حاکم کردن تفکر نوآوری، ابداع و خلاقیت در نظام آموزشی

5- برقراری ارتباط نظامند مناسب با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و پارک های علم و فنآوری و سایر بخشهای اقتصادی و اجتماعی

6- توجه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به تحقیقات بنیادی به عنوان پایه و اساس تولید علم و به کارگیری مبانی علمی در توسعه فنآوری

7- اقدام برای ایجاد مراکز پیشرفته کسب و کارهای کوچک و متوسط دانش بنیان ورزشی با کمک سازمان های متولی و صنایع مربوطه و همچنین هدایت خروجی این مراکز به مراکز رشد

اقتصاد دانش بنیانصنعت ورزش