Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای Mehdi Sarcheshmehpour

Mehdi Sarcheshmehpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176232)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه Mehdi Sarcheshmehpour

سمتهای علمی و اجرایی Mehdi Sarcheshmehpour در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Mehdi Sarcheshmehpour در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Mehdi Sarcheshmehpour Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر فعالیت کرم خاکی و ورمی کمپوست بر میزان همزیستی میکوریزی و برخی خصوصیات رشدی گیاه ذرتدهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1399
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری مقاوم به پاراکوات بر طول عمر گیاه گوجه فرنگی و برخی خصوصیات رویشی گیاه ذرتدومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1398
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی ویژگی های شیمیایی و ترکیب عنصری کود گاوی و بیوچار آنپانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1398
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت همزیستی میکوریزی گیاه ذرت در استان کرمان و مطالعه پتانسیل کلنیزاسیون جدایه های انتخابی با استفاده از گیاه سورگومچهارمین همایش ملی پژوهشی توسعه و ترویج در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1398
5دریافت فایل PDF مقالهآلودگی زیست بوم، سلامت انسان و زیست پالایی- تاثیر مایکوریز و سطوح مختلف مس بر برخی خصوصیات رویشی و بیوشیمیایی گیاه شاهدانه (cannabis sativa)شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
6دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- مطالعه اسپور قارچ های اندومیکوریز همزیست با چند گونه گیاه غیر زراعی دایمی و علفیشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
7دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- تاثیر مخلوط گوگرد مایه تلقیح تیوباسیلوس و برخی اسیدهای آلی بر فسفر قابل جذب خاک و فسفر گیاه سویاشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
8دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قارچ های میکوریز بومی با روشNGS(next-generation sequencing) و اثر گیاه میزبان بر تنوع قارچ های میکوریزاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
9دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسید هیومیک بر روی برخی شاخص های رشدی در دو نوع گیاه ذرت و سویااولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اسید هیومیک بر رها سازی فسفر در یک خاک آهکی در زمان های مختلفدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
11دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات طیفی، ساختاری و شیمیایی اسید هیومیک استخراج شده از کمپوست زبالهدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
12دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتری های تجزیه کننده علف کش گلایفوسیت و بررسی رشد آنها در محیط حاوی سم به عنوان منبع کربندومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
13دریافت فایل PDF مقالهانتخاب جدایه های برتر رایزوبیوم همزیست با اسپرس در استان کرماندومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
14دریافت فایل PDF مقالهاستخراج و ارزیابی برخی خصوصیات اسید هیومیک استخراج شده از ورمی کمپوستدومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی1397
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های سینوریزوبیوم (Sinorhizobium sp.) بر رشد و تثبیت نیتروژن در گیاه اسپرسدومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهاثر خاک و بیوچار بر روی جمعیت قارچ های میکوریز آربسکولار در ریشه Andropogon gerardiiپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر میکوریزا بر برخی ترکیبات آنتی اکسیدان دانهال های کهور ایرانی (Prosopis cineraria) در شرایط تنش خشکیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار بر حذف مس از گیاه آفتاگردان زینتیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
19دریافت فایل PDF مقالهشناسایی اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای حیوانی با استفاده از تکنیک FTIRپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
20دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی نسبت های اسپکتروفتومتری اسیدهای هیومیک استخراج شده از کمپوست بقایای گیاهی و کودهای آلیپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
21دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از یک روش نوین برای مدل سازی سینتیکی فرآیند تولید کمپوست از مخلوط پسماندهای جامد تجزیه پذیراولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی1396
22دریافت فایل PDF مقالهمدلهای استفاده شده برای بررسی سینتیکی فرآیند تولید کمپوستاولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی1396
23دریافت فایل PDF مقالهپاسخ گیاهان پسته به قارچ های میکوریز بومی در شرایط تنش شوری و خشکیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
24دریافت فایل PDF مقالهشناسایی و بررسی تنوع قارچهای میکوریز جدا شده از مناطق شور و خشکاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
25دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی اصلاح کنند ها ی خاک بر روی خصوصیات رویشی دانهال پسته تحت تنش خشکیهشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1396
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نوع ماده آلی بر جمعیت کنه های غالب خاکزیدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی جدایه های مختلف میکوریز بر خصوصیات رشدی دانهال پستهدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نرخ هوادهی بر برخی از پارامترهای موث ر تجزیه مواد در فرآیند تهیه کمپوست از مخلوط پسماندهای آشپزخانه ای، کود حیوانی و مواد لیگنوسلولزیادومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
29دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تحمل به شوری برخی باکتری های ریزوسفری درختان پستهدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
30دریافت فایل PDF مقالهتغییرات مکانی ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان – زرنددومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
31دریافت فایل PDF مقالهتنوع ویژگیهای بیولوژیکی خاک باغهای پسته در دشت کرمان زرنددومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
32دریافت فایل PDF مقالهغربالگری برخی جدایههای میکوریز همزیست با گیاهان غیرزراعی با توجه به خصوصیات رشدی گیاه سورگومدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
33دریافت فایل PDF مقالهمروری بر شاخص های کیفیت، سلامت و امنیت خاکدومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
34دریافت فایل PDF مقالهاثر برخی جدایه های میکوریز همزیست با گیاهان بومی بر رشد گیاه ذرت در شرایط گلخانهاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
35دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد تلفیقی اصلاح کننده های آلی، معدنی و کودهای زیستی بر ویژگی های رویشی سویااولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
36دریافت فایل PDF مقالهبررسی فون کنه های خاکزی گروه Astigmatina در باغات پسته کرماناولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی از خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاک دربرخی از باغات پسته دشت زرنداولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع عمقی فسفر در برخی از باغات پسته دشت زرنداولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
39دریافت فایل PDF مقالهتأثیر تنش خشکی بر بیماری پوسیدگی ریشه دانهال های پسته در اثر Cylindrocarpon destructansدومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه1394
40دریافت فایل PDF مقالهاثر تیمارهای چینهسرمایی و خراشدهی با هیپوکلریت سدیم بر شاخص جوانهزنی بذر درخت کاج تهران (Pinus eldarica)دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پودر لاستیک برعملکرد گلخانه ای گیاه ذرتدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تلقیح باقارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مختلف ودرصد کلونیزاسیون ریشه ذرتZea mays L. تحت تیمار با کودهای فسفاته و اسیدهای آلیدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای فسفاته، اسیدهای آلی و تلقیح با قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات مورفولوژیک و محتوای فسفر برگ ذرتZea mays L.دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف مس و قارچ آربوسکولار میکوریزا بر خصوصیات رشدی گیاه لاله عباسیدومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
45دریافت فایل PDF مقالهگیاه پالایی مس توسط گیاه زینتی آفتاب گردان درحضور و عدم حضور قارچ آربوسکولار میکوریزادومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
46دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تیمارهای اسید سولفوریک و آب گرم بر شاخص های جوانه زنی بذر کهور ایرانی Prosopis cinerariaنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیرخراش دهی با اسید و آب گرم بر شاخص های جوانه زنی بذر ابریشم ایرانی Albizia julibrissinنهمین کنگره علوم باغبانی ایران1394
48دریافت فایل PDF مقالهجداسازی باکتری های ریزوسفری مقاوم به علف کش 2,4-D و تعیین پتانسیل آنها در تجزیه این علف کشهفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1393
49دریافت فایل PDF مقالهتاثیراسیدهیومیک وکودحیوانی برویژگیهای رشدی دوواریته نخل پاکوتاه ایرانی Nannorrhops ritchieana Griffithاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
50دریافت فایل PDF مقالهاثربرخی جدایه های میکوریز همزیست باگیاهان بومی بررشد گیاه ذرت درشرایط گلخانهاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
51دریافت فایل PDF مقالهجداسازی وغربالگری باکتریهای ریزوسفری مقاوم به برخی آفت کشهااولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
52دریافت فایل PDF مقالهتعیین پتانسیل تجزیه زیستی قارچ کش کلروتالونیل توسط برخی باکتریهای ریزوسفریاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
53دریافت فایل PDF مقالهجداسازی وشناسایی قارچهای همراه بانکروز بافت چوب درگیاه کلماتیس درایراناولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی فلورقارچی همراه با زردی وسرخشکیدگی درختان گردودرمنطقه مس سرچشمه استان کرماناولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی جمعیت برخی میکروفون های مهم خاک با توجه به نوع گیاه، فصل و عمق نمونه برداریاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر درصد رطوبت و نوع ماده آلی بر جمعیت برخی از میکروفونهای مهم خاکاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
57دریافت فایل PDF مقالهبهره برداری پایدارازمعادن باتاکید براحیاء زیست بومهای تخریب شدهاولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1393
58دریافت فایل PDF مقالهمطالعه جمعیت و شناسایی نسبی روتیفرهای بخش سایه انذاز درختان پستهاولین همایش ملی پسته ایران1393
59دریافت فایل PDF مقالهجداسازی و شناسایی Cylindrocarpon spp. همراه با پوسیدگی ریشه و طوفه نهاله های پسته در ایراناولین همایش ملی پسته ایران1393
60دریافت فایل PDF مقالهبر روی درختان پسته Phaeoacremonium بررسی بیماری زایی گونه های قارچاولین همایش ملی پسته ایران1393
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل کلنیزاسیون میکوریزشبدروسورگوم با نهال پسته دراستان کرماندومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
62دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از گیاهان زینتی بعنوان یک راهکار پربازده در زیست پالایی فلزات سنگیناولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک1392
63دریافت فایل PDF مقالهتأثیر سمیت مس بر برخی شاخص های رشدی گل زینتی همیشه بهار(Calendula officinalis)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
64دریافت فایل PDF مقالهررسی درصد کلنیزاسیون قارچ آربسکولار میکریزا در برخی گیاهان خانواده لگوم استان کرمانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی اجمالی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی و پتانسیل همزیستی جدایه های برخی گیاهان با زیره سبز در استان کرمانسومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
66دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ میکوریز AM و عامل بیماریزای Fusarium solani بر برخی شاخص های رشدی ریشه پسته (Pistacia vera)سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست1392
67دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سولفات مس برصفات مرتبط بارشد و نمو گیاه همیشه بهار(Calendula officinalis L)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان گیاه پالایی عنصر مس در گل زینتی آهار ( Zinnia elegans)اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
69دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی بر بیماری سر خشکیدگی شاخه پسته ناشی از قارچ های NeofusicoccumDiplodia seriata وparvumدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان تولید و مقایسه برخی شاخص های کمپوست حاصل از بقایای درختان خرماهمایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران1391
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارائی خاک فسفات برشاخصهای رشددرنهال پستهاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
72دریافت فایل PDF مقالهتاثیرگوگردعنصری تیوباسیلوس و خاک فسفات بروضعیت تغذیه ای فسفرنهال پستهاولین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک1391
73دریافت فایل PDF مقالهضرورت به کارگیری گیاهان بومی برای احیاء زیست بوم مناطق معدنی ( مطالعه موردی: معدن مس سرچشمه)پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
74دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از آفتابگردان زینتی و کلم زینتی برای گیاه پالایی خاکهای آلوده به عنصر مسپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری Sporosarcina pasteurii در ایجاد سله سطحی و تثبیت شنهای روانپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
76دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مقاومت پوسته های حاصل از تلقیح سیانوباکتری ها و پلیمر در یک خاک شنیپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
77دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری و پوشش اراضی دشت ماهان-جوپار با استفاده از سنجش از دورپنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست1390
78دریافت فایل PDF مقالهنحوه تشکیل و ضخامت پوسته های بیولوژیکی حاصل از دو نوع سیانوباکتری در یک خاک شنیاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان تشکیل پوستههای بیولوژیکی و ضخامت حاصل از آنها در رابطه با زماناولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر EDTA بر جذب عناصر سنگین مس و روی توسط گیاه ذرتاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت عناصر سرب و کادمیوم در اندام هوایی و ریشه گیاه درمنه کوهی در معدن مس سرچشمهاولین همایش ملی گیاه پالایی1390
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر باکتری های Sporosarcina pasteurii و Sporosarcina ureae بر تثبیت شن های روان از طریق اندازه گیری هدایت هیدرولیکیاولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
83دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر افزایش مقاومت به خشکی گیاه طالبی در شرایط مزرعهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
84دریافت فایل PDF مقالهکاهش تبخیر باکاربرد خاکپوش (مالچ) در فضای سبزیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت و فراوانی آبهای آبیاری متأثر از زیادی منیزیم در باغ های پسته دشت رفسنجانیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
86دریافت فایل PDF مقالهنقش میکروارگانیسم ها درکاهش اثرات تنش خشکی و افزایش کارایی مصرف آب توسط گیاهیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
87دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای بیولوژیک بر شاخص های مرفولوژیک دو اکوتیپ زیره سبز تحت تنش خشکییازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند توسعه الودگی محیط زیست توسط کارخانه زغال شویی زرند کرمان با استفاده از سنجش از دوریازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
89دریافت فایل PDF مقالهکوددهی باغات پسته با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای و مقایسه آن با روش سنتینهمین کنگره علوم خاک ایران1384
90دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از آب نامتعارف در سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی باغات پستهدومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک1384
91دریافت فایل PDF مقالهتاثیر برخی ترکیبات محرک رشد و عصاره اسپیرولینا بر شاخص های رشدی دانهال پسته در شرایط تنش شوریچهارمین کنگره بین المللی علوم و صنایع غذایی، کشاورزی و امنیت غذایی1400
92دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بیوچار و قارچهای میکوریز بر زیست فراهمی فسفر در یک خاک آهکی و جذب آن توسط ذرتپنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
93دریافت فایل PDF مقالهشناسایی قارچهای میکوریز همزیست برخی گیاهان وحشی استان کرمان با استفاده از کشت تله ای گیاه شبدرپنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
94دریافت فایل PDF مقالهغربالگری جدایه های میکوریز همزیست برخی گیاهان وحشی استان کرمان با استفاده از کشت گیاه سورگومششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1399

Mehdi Sarcheshmehpour Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلیمرها بر میزان رطوبت خاک و برخی شاخص های رشدی گیاه ذرت در شرایط تنش خشکیفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1398
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تنوع و فراوانی جدایه های انتخابی میکوریز پسته و برخی گیاهان بومی استان کرمان با استفاده از روش های ریخت شناختی و مولکولی (qPCR)فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی1397
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ میکوریزا -آربوسکولار بر گیاه پالایی کادمیم توسط گل جعفری زینتی (Tagetes erecta)فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1395
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ میکوریز بر پتانسیل گیاه پالایی عنصر مس در گل آهار (Zinnia elegans)فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت کلنیزاسیون میکوریزایی دانهال های پسته (Pistacia vera) استان کرمان و مقایسه برخی جدایه ها از طریق کشت گلخانه ایفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1393
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات فیزیکی شیمیایی و میکرومورفولوژی خاکهای تحت کشت پسته و کشتنشده مجاور آن در منطقه بیاضفصلنامه آب و خاک1392
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توانایی گیاه پالایی ختمی زینتی (Althaea rosea) تحت شرایط آلودگی با آهنفصلنامه گیاه و زیست فناوری ایران1400
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر غلظت های مختلف مس و سرب بر تغییرات روزنه، خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه لاله عباسی (Mirabilis jalapa)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1398
9دریافت فایل PDF مقالهغربالگری میکوریزای همزیست و تاثیر جدایه برتر به همراه تیمارهای مختلف کود شیمیایی بر خصوصیات رویشی و گلدهی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط گلخانهمجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1397
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر اندازه و مقادیر مختلف ورمی کمپوست بر ویژگی های گیاهچه های ذرت دانه ای (سینگل کراس ۷۰۴)فصلنامه تحقیقات غلات1394
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلسیم و پتاسیم بر رشد گیاه، عملکرد و خصوصیات پس از برداشت میوه دو رقم طالبی (Cucumis melo L.)دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1394
12دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی خاک فسفات با استفاده از برخی ریز جانداران بومی باغ های پسته برای بهبود رشد و تغذیه دانهال پسته در تنش شورینشریه پژوهش های خاک1394
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه برهمکنش سالیسیلیک اسید و سیلیسیم بر پارامترهای رشد و نمو و تجمع کادمیم در غده سیب زمینی تحت تنش کادمیمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1393
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کلسیت زیستی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک های شنیفصلنامه علوم آب و خاک1393
15دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پوسته های بیولوژیکی و پلیمر پلی الکترولیت آنیونی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی یک خاک شنیفصلنامه علوم آب و خاک1393
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر قارچ میکوریزایی Glomus sp. بر رشد و بیماری پوسیدگی ریشه دانهال‌های پسته ناشی از Fusarium solani در شرایط گلخانه‌ایدو فصلنامه زیست شناسی خاک1393
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر باکتری های ریزوسفری محرک رشد بر بهبود تغذیه و رشد دانهال پسته در شرایط تنش خشکینشریه پژوهش های خاک1392
18دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی از شاخص های کیفیت خاک در انواع کاربری/ پوشش های اراضی دشت ماهان- جوپارفصلنامه علوم آب و خاک1392
create: 2 June 2019 - view 2748

Mehdi Sarcheshmehpour annual papers published chart

Contact informations


Share

Top Keywords in Mehdi Sarcheshmehpour papers

Support