Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Mohammad jafar Malakoti

Dr. Mohammad jafar Malakoti

استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307467)

خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر Mohammad jafar Malakoti

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad jafar Malakoti در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی Mohammad jafar Malakoti در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Mohammad jafar Malakoti Conference Papers

Mohammad jafar Malakoti Journal Papers

Mohammad jafar Malakoti Researchs

RowDownloaTitleOrganizationYear
1دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف و سرک پتاسیم بر خصوصیات کمی و کیفی کلزاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
2دریافت فایل PDF طرحبررسی میزان و روش مصرف فسفر در زراعت کلزاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
3دریافت فایل PDF طرحبررسی روش و میزان مصرف عناصر ریزمغذی در زراعت کلزاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
4دریافت فایل PDF طرحتعیین میزان و زمان مصرف ازت در زراعت کلزاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1390
5دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات کاربرد مقادیر مختلف ازت، پتاسیم و منیزیم در تولید موز گلخانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF طرحبررسی استفاده از باکتری های محرک رشد گیاه ‭(PGPR) ‬برای افزایش عملکرد گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
7دریافت فایل PDF طرحتعیین مناسبترین آزمون( بنیه ) ویگور بذر ارقام رایج پنبهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
8دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر پوشش دار کردن بذر با کودهای بیولوژیک بر عملکرد ارقام دیررس ذرتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1388
9دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی طرح کاهش مصرف کودهای محتوی عناصر کم مصرف از طریق تولید نیمه صنعتی باکتری تیوباسیلوس و کاربرد آن در کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1386
10دریافت فایل PDF طرحآشنایی با نحوه مصرف کودهای پتاسیمی در گل های شاخه بریده (نشریه فنی)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1385
11دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در انگلو: افزایش محصول با بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
12دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در گلهای شاخه بریده افزایش محصول با بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
13دریافت فایل PDF طرحضرورن کوددهی پتاسیم در پسته افزایش محصول با بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
14دریافت فایل PDF طرحضرورت افزایش کارآیی کودهای نیتروزنه درکشور قسمت دوم: انتخاب مناسب ترین کود نیتروژنهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
15دریافت فایل PDF طرحضرورت حل مشکل گرسنگی سلولی جامعه در برنامه چهارم توسعه قسمت دوم: حل مشکل گرسنگی سلولی و مکاتبات انجام شده برای رفع آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
16دریافت فایل PDF طرحضرورت تولید و استفاده از اسیدهای آلی( هومیک و فلوویک) برای افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
17دریافت فایل PDF طرححد مجاز کادمیم در کودهای شیمیایی، محصولات زراعی و باغیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
18دریافت فایل PDF طرحتغذیه بهینه موز در فضای آزاد و گلخانهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
19دریافت فایل PDF طرحپراکنش و حد مجاز غلظت عناصر سنگین در چرخه حیات (خاک، آب، گیاه و انسان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
20دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در پیاز افزایش محصول با بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
21دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در برنج افزایش محصول، بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
22دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در مرکبات افزایش محصول با بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
23دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در سیب زمینی افزایش محصول با بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
24دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در چغندرقند افزایش محصول با بهبود کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
25دریافت فایل PDF طرحنقش پتاسیم در افزایش تحمل گندم به شوریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
26دریافت فایل PDF طرحنقش تغذیه متعادل در کاهش اثرات سو خشکسالی در گیاهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
27دریافت فایل PDF طرحنقش تغذیه بهینه بر کنترل آتشک ‭(Fire Blight) ‬گلابیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
28دریافت فایل PDF طرحنقش مواد آلی در افزایش سطح حاصلخیزی خاکهای زراعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
29دریافت فایل PDF طرحنقش مصرف بهینه کود بر کمیت و کیفیت انجیر در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
30دریافت فایل PDF طرحنقش فسفر ‭(P) ‬و جایگذاری صحیح آن در افزایش تثبیت ازت ملکولی و عملکرد یونجهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
31دریافت فایل PDF طرحمعرفی سولفات پتاسیم (کود کیفیت) محتوی ‮‭50‬ درصد پتاسیم ‭(K20) ‬و ‮‭18‬ درصد گوگرد ‭(S)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
32دریافت فایل PDF طرحبهینه سازی توصیه کود برای تعدادی از محصولات استراتژیک با استفاده از مدل کامپیوتری گندم، جو، ذرت، چغندرقند، سیب زمینی، سویا، کلزا، پنبه، آفتابگردان، سیب، هلو و مرکباتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
33دریافت فایل PDF طرحپویایی بور‭(b)‬گیاهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
34دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در دانه های روغنیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
35دریافت فایل PDF طرحجایگاه تغذیه ای سیلسیم ‭(Si) ‬در گیاهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
36دریافت فایل PDF طرحجایگاه گوگرد در افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
37دریافت فایل PDF طرحعلل تجمع نیترات در سبزیهای میوه ای (خیار، گوجه فرنگی و...) و روشهای کنترل آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
38دریافت فایل PDF طرحضرورت افزایش کارآیی کودهای نیتروژنه در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
39دریافت فایل PDF طرحنقش پتاسیم در بهبود کمی و کیفی سبزی و صیفیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
40دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در برنج (افزایش محصول، بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
41دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در پسته (افزایش محصول با بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
42دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در پیاز (افزایش محصول با بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
43دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در درختان سیب (افزایش محصول با بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
44دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در ذرت (افزایش محصول، بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
45دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در گندم (افزایش محصول، بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
46دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در گلهای شاخه بریده (افزایش محصول با بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
47دریافت فایل PDF طرحضرورت کوددهی پتاسیم در سیب زمینی (افزایش محصول با بهبود کیفیت)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
48دریافت فایل PDF طرحراهنمای تشخیص ناهنجاری های تغذیه ای کیوی: بخش اول: عناصر پرمصرف و میان مصرفسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
49دریافت فایل PDF طرحراهنمای تغدیه ای تشخیص ناهنجاری های تغذیه ای کیوی: بخش دوم: عناصر کم نیاز (ریزمغذیها)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
50دریافت فایل PDF طرحروشهای بهبود جذب عناصر غذایی در خاکهای آهکی: قسمت اول: اسیدی کردن آب آبیاریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
51دریافت فایل PDF طرحروشهای بهبود جذب عناصر غذایی در خاکهای آهکی: قسمت دوم-کاربرد توام گوگرد، مواد آلی و باکتریهای تیوباسیلوسسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
52دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود، گامی موثر در افزایش عملکرد کمی و کیفی طالبیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
53دریافت فایل PDF طرحنقش بور ‭(B) ‬در افزایش ازت ملکولی و عملکرد یونجهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
54دریافت فایل PDF طرحنقش پتاسیم در افزایش عملکرد بهبود کیفیت نیشکرسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
55دریافت فایل PDF طرحمعرفی کود سولوپتاس کود پتاسیمی مناسب برای کود آبیاری و محلول پاشیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
56دریافت فایل PDF طرحنقش پتاسیم در افزایش مقاومت به تنش خشکی در گیاهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
57دریافت فایل PDF طرحکنترل کیفی آزمایشگاه های تجزیه خاک، آب و گیاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
58دریافت فایل PDF طرحباکتریهای تولیدکننده سیدروفور و امکان تامین آهن و روی مورد نیاز گیاهانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
59دریافت فایل PDF طرحتغذیه بهینه موز در فضای آزاد و گلخانهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
60دریافت فایل PDF طرحتعیین حد بحرانی روی و منگنز و نقش آنها بر افزایش عملکرد سویاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
61دریافت فایل PDF طرحاستفاده از دستگاه کلروفیل متر برای تعیین کود نیتروژنه در طول رشد گیاهان زراعیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
62دریافت فایل PDF طرحاثر مواد آلی در اصلاح فاکتر کربن به ازت ‭(C/N) ‬خاکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
63دریافت فایل PDF طرحارزیابی وضعیت تغذیه گل رز در شمال خوزستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
64دریافت فایل PDF طرحارزیابی کارایی روش آمونیوم استات در تخمین پتاسیم قابل استفاده گیاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
65دریافت فایل PDF طرححد مجاز کادمیم در کودهای شیمیایی، محصولات زراعی و باغیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
66دریافت فایل PDF طرححد مطلوب غلظت عناصر غذایی در خاک و برخی از محصولات زراعی و باغیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
67دریافت فایل PDF طرحکاربرد دستگاه گوگردسوز در کشاورزی (مشخصات فنی و مکانیسم)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
68دریافت فایل PDF طرحنگاهی به صنعت تولید و مصرف گوگرد در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1384
69دریافت فایل PDF طرحتعیین حد بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول ذرت ‭(.Zea mays L)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
70دریافت فایل PDF طرحبررسی اثرات بور در عملکرد کمی و کیفی چغندرقند ‭(.Beta vulgaris L)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
71دریافت فایل PDF طرحتعیین مناسبترین مقدار کودازته به منظور به حداقل رساندن غلظت نیترات درپیازسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
72دریافت فایل PDF طرحتعیین نقطه بحرانی فسفر و پتاسیم برای محصول چغندرقند‭(.Beta vulgaris L)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
73دریافت فایل PDF طرحاستفاده ازحد بحرانی نیترات در پای بوته های محصول پیاز به منظور کاهش مصرف کودهای ازتهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
74دریافت فایل PDF طرحتولید بیوهوموس با استفاده از تکثیر کرمهای خاکیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
75دریافت فایل PDF طرحاثر محلولپاشی کود ازته همراه با سم فنیتریتون روی پروتیین دانه گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
76دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود روشی موثر در افزایش عملکرد کاهش غلظت نیترات در غده های سیب زمینیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
77دریافت فایل PDF طرحبررسی منابع و سطوح مختلف پتاس در کمیت و کیفیت برگ توتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1383
78دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف کلسیم برای بهبود خصوصیات کمی و کیفی گل و گیاهان زینتی کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
79دریافت فایل PDF طرحبرخی از مکانیزم های فیزیولوژیکی گیاهان برای مقابله با کمبود آهنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
80دریافت فایل PDF طرحنقش روی ‭(Zn) ‬در کاهش تنش شوریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
81دریافت فایل PDF طرحضرورت همگانی کردن استفاده از دستگاه گوگردسوز در راستای اصلاح کیفی آب آبیاریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
82دریافت فایل PDF طرحغنی سازی محصولات کشاورزی ضرورتی انکارناپذیر در افزایش عملکرد و ارتقا سطح سلامت جامعهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
83دریافت فایل PDF طرحضرورت ارتقا جایگاه تغذیه ای گوگرد در خاکهای آهکی کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
84دریافت فایل PDF طرحضرورت تولید صنعتی ورمی کمپوست با استفاده از ضایعات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
85دریافت فایل PDF طرحضرورت ارتقا جایگاه تغذیه ای گوگرد به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
86دریافت فایل PDF طرحبهینه سازی توصیه کود برای تعدادی از محصولات استراتژیک با استفاده از مدل کامپیوتریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
87دریافت فایل PDF طرحبررسی نقش پتاسیم، کلسیم و روی در کنترل عارضه سرخشکیدگی پستهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
88دریافت فایل PDF طرحنقش تغذیه بهینه کود در ترشح سیدروفورها به منظور بهبود جذب عناصر ریزمغذیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
89دریافت فایل PDF طرحنقش باکتریهای محرک رشد ‭(PGPR) ‬در رشد و سلامت گیاه قسمت اول: افزایش عملکرد گیاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
90دریافت فایل PDF طرحضرورت همگانی کردن استفاده از دستگاه گوگرد سوز در راستای اصلاح کیفی آب آبیاریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
91دریافت فایل PDF طرحضرورت ارتقا جایگاه تغذیه ای گوگرد به منظور افزایش عملکرد کمی و کیفی محصولات کشاورزی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
92دریافت فایل PDF طرحضرورت تولید صنعتی ورمی کمپوست با استفاده از ضایعات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
93دریافت فایل PDF طرحتغذیه بهینه کودی ضرورتی انکارناپذیر در افزایش عملکرد کمی و کیفی انارسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
94دریافت فایل PDF طرحچرا جامعه ایرانی با کمبود روی ‭(Zn) ‬مواجه استسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
95دریافت فایل PDF طرحجایگذاری صحیح کود روشی موثر در افزایش کارایی کودهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
96دریافت فایل PDF طرحتاثیر گوگرد، ماده آلی، تیوباسیلوس و باکتریهای حل کننده فسفات بر قابلیت جذب فسفر از منبع ( خاک فسفات ) با استفاده از تکنیک رقت ایزوتوپی در خاکهای آهکیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
97دریافت فایل PDF طرحاثرات تغذیه ای روی و بر بر روی درصد جوانه زنی و رشد لوله گرده در گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
98دریافت فایل PDF طرحنقش مصرف بهینه کود در تسریع زمان برداشت محصولات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
99دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود و آب در راستای افزایش عملکرد کمی و کیفی پستهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
100دریافت فایل PDF طرحنقش روی ‭(Zn) ‬در کاهش تنش شوریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
101دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر سطوح مختلف پتاسیم همراه با عناصر ریز مغذی بر روی عملکرد ارقام پیشرفته گندم نانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
102دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر نیتروژن، بور و زمان برداشت بر عملکرد و سال آوری زیتونسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
103دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی اثرات مصرف دونوع کود پتاسه در عملکرد محصولات زراعی وتغییرات کلر در خاک وگیاه (آفتابگردان)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
104دریافت فایل PDF طرحتعیین نیازهای غذایی و ضرورت مصرف متعادل کودها در راستای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت کلزا در مناطق سرد و معتدلسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
105دریافت فایل PDF طرحروی ‭(Zn) ‬عنصری فراموش شده در چرخه حیات گیاه، دام و انسان ((چاپ هشتم))سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
106دریافت فایل PDF طرحبررسی اثر مقادیر مختلف روی در کمیت و کیفیت برگ توتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1382
107دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود روشی برای افزایش کمی و کیفی سیب در خاک های آهکی ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
108دریافت فایل PDF طرحبررسی اثر کودهای ازته در تجمع نیترات در سبزی های مزارع کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
109دریافت فایل PDF طرحتازه های کلسیم (نقش کلسیم در بهبود خصوصیات کیفی میوه در خاک های آهکی کشور)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
110دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کودهای شیمیایی برای افزایش عملکرد درخت گردوسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
111دریافت فایل PDF طرحرابطه مصرف بهینه کودهای شیمیایی با کشاورزی پایدار در حوزه آبریز هرازسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
112دریافت فایل PDF طرحکانال کود روشی موثر در تغذیه بهینه باغ های میوهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
113دریافت فایل PDF طرحمحلولپاشی کلسیم ضرورتی انکارناپذیر برای بهبود خواص کیفی میوه های انباری در خاک های آهکی کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
114دریافت فایل PDF طرحبررسی بهینه سازی توصیه کود برای تعدادی از محصولات استراتژیک با استفاده از مدل کامپیوتریسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
115دریافت فایل PDF طرحگزارش نهایی بررسی منشا و روش های کاهش آلاینده های نیترات و کادمیم در شالیزارهای شمال کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
116دریافت فایل PDF طرحروش های مصرف عناصر ریزمغذی درارتباط باافزایش عملکرد و کیفیت انگورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
117دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود روشی برای افزایش کمی و کیفی سیب در خاک های آهکی ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1381
118دریافت فایل PDF طرحنقش روی در افزایش تولید بهبود کیفیت، غنی سازی محصولات کشاورزی و ارتقا سلامت جامعهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
119دریافت فایل PDF طرحمدیریت مصرف تقسیطی کودهای ازته در باغهای بادامسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
120دریافت فایل PDF طرحتولید ومصرف بهینه کودهای شیمیایی در کشور گامی ارزنده به سوی خودکفایی و دستیابی به کشاورزی پایدارسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
121دریافت فایل PDF طرحگزارش نتایج طرحهای تحقیقاتی مصوب شورایعالی توسعه کاربرد مواد بیولوژیک و استفاده بهینه از کود و سم در کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
122دریافت فایل PDF طرحضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم و دستوالعمل کاربرد آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
123دریافت فایل PDF طرحروش های کاربردی مستقیم خاک فسفات در مزارع و باغهای کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
124دریافت فایل PDF طرحنگاهی به نتایج پایلوت های تغذیه گیاهی (همگانی کردن مصرف بهینه کود در کشور)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
125دریافت فایل PDF طرحبررسی عکس العمل درختان آلو، انگور، بادام و زردآلو نسبت به مصرف متعادل کودهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
126دریافت فایل PDF طرحاثر بی کربنات در کاهش عملکرد محصولات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
127دریافت فایل PDF طرحارزیابی بهترین نسبت ازت به کلسیم ‭(N/Ca) ‬در برگها و میوه سیبسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
128دریافت فایل PDF طرحاستفاده از روش نیترات پای به منظور کاهش مصرف کودهای ازته و افزایش قند تولیدی در مزارع چغندرقند استان کرمانشاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
129دریافت فایل PDF طرحزردبرگی ناشی از آهنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
130دریافت فایل PDF طرحتاثیر مصرف منیزیم، روی، منگنز و آهن بر صفات کمی و کیفی آفتابگردان رقم گلشیدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
131دریافت فایل PDF طرحبررسی شناخت ناهنجاریهای تغذیه ای در درختان میوه و ارایه راه حلهای اجرایی توصیه بهینه کودی برای افزایش تولید و ارتقای کیفی تا حد استاندارد جهانیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1380
132دریافت فایل PDF طرحضرورت تغییر نگرش در مصرف کودهای فسفاته در راستای کاهش کادمیم در مواد غذایی: بررسی طولانی مدت تغییرات فسفر در خاک های زراعی کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
133دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف ساری کود (گوگرد کشاورزی گرانوله) برای اصلاح خاک ها و افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در خاک های آهکیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
134دریافت فایل PDF طرحبررسی شرایط بهینه اکسایش گوگرد در خاک های آهکیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
135دریافت فایل PDF طرحمدیریت متعادل کود روشی موثر در افزایش مدت زمان سبز ماندن درختان غیر مثمر در پارکهای تهرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
136دریافت فایل PDF طرحمدل جامع کامپیوتری توصیه کودهای شیمیایی در راستای تولیدات کشاورزی پایدار گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
137دریافت فایل PDF طرحدورنمای علم تغذیه گیاهی در برنامه های سوم و چهارم توسعه (ضرورت تغییر نگرش در علم تغذیه گیاهی در کشور)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
138دریافت فایل PDF طرحتوصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی و باغی استان آذربایجان شرقیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
139دریافت فایل PDF طرحمحلولپاشی روشی نوین در افزایش کارآیی کودها و نیل به کشاورزی پایدارسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
140دریافت فایل PDF طرحبررسی اجمالی عوامل محدود کننده افزایش عملکرد و بهبود کیفیت در باغهای میوه کشور قسمت اول:بررسی عوامل خاکی و کودرسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
141دریافت فایل PDF طرحکمبود پتاسیم در تعدادی از درختان میوه به روایت تصویر و روشهای درمان آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
142دریافت فایل PDF طرحکمبود پتاسیم در محصولات زراعی استراتژیک به روایت تصویر و روشهای درمان آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
143دریافت فایل PDF طرحروشهای کاربردی برای مقابله با کمبود آهن در درختان میوه قسمت دوم :چالکودسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
144دریافت فایل PDF طرحچگونگی تامین نیاز غذایی دانه های روغنی قسمت اول: تغذیه متعادل کلزاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
145دریافت فایل PDF طرحبررسی تغییرات کلر در آبها و تجمع آن در محصولات کشاورزی در اقالیم مختلف کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
146دریافت فایل PDF طرحآشنایی باروشها و زمان مصرف کودهای شیمیایی جدید ساخت داخل کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
147دریافت فایل PDF طرحنقش بر در افزایش عملکرد گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
148دریافت فایل PDF طرحنقش مصرف بهینه کود در ارتقا کیفی میوه سیب قسمت اول :کلیاتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
149دریافت فایل PDF طرحنقش ریز مغذی ها در افزایش تولیدات کشاورزی در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
150دریافت فایل PDF طرحنقش روی و منگنز در تولید بذرهای قوی گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
151دریافت فایل PDF طرحضرورت پیشگیری و مبارزه با ورس (خوابیدگی) گندم برای افزایش تولید گندم در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
152دریافت فایل PDF طرحمدل جامع کامپیوتری توصیه کودهای شیمیایی در راستای تولیدات کشاورزی پایدارسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
153دریافت فایل PDF طرحپیشنهادهای قابل اجرا برای افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
154دریافت فایل PDF طرحمدل جامع کامپیوتری توصیه کودهای شیمیایی و آلی در راستای تولیدات کشاورزی پایدارسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
155دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای خصوصیان کمی و کیفی گل داوودی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
156دریافت فایل PDF طرحنقش باکتری های تیوباسیلوس در افزایش جذب عناصر غذایی در خاک های آهکیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
157دریافت فایل PDF طرحبررسی مقدار کلر واردشده به خاک توسط آب آبیاری و تاثیر سو آن بر محصولات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
158دریافت فایل PDF طرحتوصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی و باغی استان گیلانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
159دریافت فایل PDF طرحتوصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی و باغی استان کرمانشاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
160دریافت فایل PDF طرحتوصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی و باغی استان کرمانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
161دریافت فایل PDF طرحتوصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی و باغی استان زنجانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
162دریافت فایل PDF طرحتوصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی و باغی استان آذربایجان غربیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
163دریافت فایل PDF طرحتغذیه صحیح گیاهان در کشت های بدون خاک ‭(Hydroponic)‬سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
164دریافت فایل PDF طرحترویج مصرف بیوفسفات طلایی در باغهای کشور راهی به سوی افزایش عملکرد و کاهش واردات کودهای فسفاتهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
165دریافت فایل PDF طرحنقش تغذیه صحیح در کنترل بیماری پوسیدگی ریشه و کاهش نیترات پیازسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
166دریافت فایل PDF طرحنقش روی و منگنز در کاهش بیماری پاخوره گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
167دریافت فایل PDF طرحاثر بخشی منابع و مقادیر فراتر از حد بحرانی کودهای پتاسیمی در بهبود عملکرد پیاز،گوجه فرنگی و پنبه در آذربایجان شرقیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
168دریافت فایل PDF طرحضرورت جایگزینی کودهای ساده با کودهای کامل به منظور افزایش تولید و غنی سازی بذور چغندرقند در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
169دریافت فایل PDF طرحکود دهی با آبیاری ‭( Fertigation ) ‬روشی نوین در تامین نیاز غذایی گیاهان جهت نیل به پتانسیل تولیدسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
170دریافت فایل PDF طرحپیشنهادهای قابل اجرا برای افزایش عملکرد ،بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه درکشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
171دریافت فایل PDF طرحکمبود روی در محصولات زراعی استراتژیک به روایت تصویر وروشهای درمان آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
172دریافت فایل PDF طرحاثرات سو کادمیم و روشهای کاهش غلظت آن در محصولات کشاورزی (قسمت اول)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
173دریافت فایل PDF طرحنقش مصرف بهینه کود در ارتقا کیفی میوه سیب قسمت دوم : شاخص های کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
174دریافت فایل PDF طرحمعرفی کودهای تولید شده درداخل کشور و ضرورت همگانی کردن مصرف آنهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
175دریافت فایل PDF طرحمشخصات فنی کودهای شیمیایی ساخت داخل کشور در یک نگاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
176دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و بهبود کیفیت آفتابگردانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
177دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کودهای شیمیایی برای افزایش عملکرد بادام در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
178دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و ارتقا کیفی زیتون در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
179دریافت فایل PDF طرحضرورت افزودن پتاسیم به خاکهای کشور قسمت دوم : پتاسیم عنصر کیفیتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
180دریافت فایل PDF طرحشناخت ناهنجاریهای تغذیه ای درختان سیب و ارایه روشهای رفع آنها برای افزایش عملکرد و ارتقا کیفیت آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
181دریافت فایل PDF طرحشناخت ناهنجاریهای تغذیه ای انگور و ارایه روشهای رفع آنها برای افزایش عملکرد و ارتقا کیفیت آنسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
182دریافت فایل PDF طرحدستیابی به اهداف برنامه سوم توسعه از طریق همگانی کردن مصرف بهینه کود در کشور " ضرورت ایجاد امنیت غذایی"سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
183دریافت فایل PDF طرحچگونگی تامین نیاز غذایی دانه های روغنی قسمت دوم : مصرف بهینه کود در زراعت کلزاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1379
184دریافت فایل PDF طرحقدرت شفابخشی روی (مشاهدات)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
185دریافت فایل PDF طرحروش های افزایش پروتیین گندم و ضرورت خرید آن بر مبنای در صد پروتیین کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
186دریافت فایل PDF طرحروش های کاربردی برای کاهش اسید فیتیک گندم در راستای بهبود کیفیت نان سبوس دار (قسمت اول)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
187دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود روشی موثر برای کاهش اسید فیتیک در سبوس گندم (قسمت دوم)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
188دریافت فایل PDF طرحکود دهی صحیح در باغهای پستهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
189دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد ارقام برنج پرمحصول (قسمت دوم)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
190دریافت فایل PDF طرحچالشی برای جایگزینی کلرید پتاسیم با سولفات پتاسیم در خاکهای غیر شور کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
191دریافت فایل PDF طرحاثر مصرف آهن ،روی و مس در بهبود خصوصیات کمی و کیفی گندم (قسمت دوم)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
192دریافت فایل PDF طرحبی کربنات آب های آبیاری مانعی در راه افزایش عملکرد محصولات کشاورزی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
193دریافت فایل PDF طرحارتباط عملکرد و کیفیت محصول پرتقال جیرفت با تجزیه میوه،گیاه و خاکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
194دریافت فایل PDF طرحارتباط عملکرد و کیفیت سیب خراسان با تجزیه میوه،برگ و خاکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
195دریافت فایل PDF طرحاثر مقادیر و منابع کود روی و کمپوست بر عملکرد و جذب روی در گندم دیمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
196دریافت فایل PDF طرحکاربرد روش انحراف از درصد بهینه‭(DOP)‬درتعیین تعادل تغذیه ای گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
197دریافت فایل PDF طرحاستفاده از گیاه پوششی (گندم ریزشی )درارتقاسطح خاصلخیزی خاک و افزایش عملکرد محصول بعدیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
198دریافت فایل PDF طرحمقایسه اثر بخشی روشهای مختلف توصیه کودی بر عملکرد کمی و کیفی گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
199دریافت فایل PDF طرحتاثیر بذور غنی شده و روی در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت گندم در شرایط گلخانه ای و مزرعه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
200دریافت فایل PDF طرحبرهمکنش پتاسیم و روی بر غلظت و جذب عناصر غذایی در گندم (قسمت اول)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
201دریافت فایل PDF طرحبرهمکنش پتاسیم و روی بر عملکرد و میزان پروتیین دانه گندم (قسمت دوم)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
202دریافت فایل PDF طرحتاثیر روش و زمان کاربرد سولفات منیزیم و عناصر غذایی کم مصرف بر عملکرد و کیفیت گندم آبیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
203دریافت فایل PDF طرحبررسی تاثیر کود استارتر و محلول پاشی بر عملکرد و کیفیت گندم آبی در استانهای سردسیرسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
204دریافت فایل PDF طرحروشهای افزایش پروتیین گندم و اعمال آن به هنگام خرید در راستای بهبود کیفی نانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
205دریافت فایل PDF طرحارتباط کمیت و کیفیت پسته با تغذیهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
206دریافت فایل PDF طرحبررسی ارتباط کمیت و کیفیت خرمابا تجزیه خاک و دانهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
207دریافت فایل PDF طرحضرورت جلوگیری از تخلیه پتاسیم خاکهای اراضی شالیزاری شمال کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
208دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد کمی و کیفی نیشکرسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
209دریافت فایل PDF طرحنقش بر در افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی(2)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
210دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و بهبود کیفی ذرت دانه ایسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
211دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش کمی و بهبود کیفی و کاهش غلظت نیترات در غده های پیازسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
212دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش کمی و کیفی پنبهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
213دریافت فایل PDF طرحنقش منیزیم در افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم و سایر محصولات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
214دریافت فایل PDF طرحروی عنصری مهم و فراموش شده در چرخه حیات گیاه و انسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
215دریافت فایل PDF طرحچالکود: روشی نو در حل مشکل تغذیه ای درختان میوه در کشور( قسمت اول)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
216دریافت فایل PDF طرحضرورت حذف دیواربین کشاورزی و پزشکی و لزوم همکاری این دورشته اساسی در تامین سلامتی انسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
217دریافت فایل PDF طرحروی در خاک، گیاه و انسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
218دریافت فایل PDF طرحنقش روی در تغذیه و سلامت گیاه و انسانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
219دریافت فایل PDF طرحضرورت افزودن پتاسیم به خاکهای زراعی کشور( قسمت اول)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
220دریافت فایل PDF طرحنقش منگنز در افزایش عملکرد وغنی سازی ‭(fortification) ‬دانه گندمسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
221دریافت فایل PDF طرحتاثیر مواد آلی ،منگنز و مس در عملکرد و کیفیت گندم آبی در استانهای سردسیرکشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
222دریافت فایل PDF طرحضرورت جایگزینی کودهای مرکب با کودهای ساده به منظور ایجاد تعادل عناصر غذایی در خاک و افزایش تولید در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
223دریافت فایل PDF طرحضرورت استفاده از کودهای کندرها و بازدارنده های بیولوژیکی در شالیزارهای کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
224دریافت فایل PDF طرحبررسی روند مصرف کودها در ایران (اهداف و سیاستها)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
225دریافت فایل PDF طرحبهینه سازی مصرف کود در توتستان هابرای بهبود وضعیت نوغان داری کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
226دریافت فایل PDF طرحضرورت تامین ریز مغذی ها وکنترل بیماری ها از طریق تزریق درتنه درختان میوه(کوششی تازه برای دستیابی به افزایش عملکرد و نیل به کشاورزی پایدار)(قسمت دوم)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
227دریافت فایل PDF طرححاکمیت توازن منفی پتاسیم در مزارع و باغها " چالشی در مصرف کودهای پتاسیمی در کشور"سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1378
228دریافت فایل PDF طرحروشهای ساده برای تولید زباله شهروندان کشور به کود آلیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
229دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای بهبود کمی و کیفی چای در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
230دریافت فایل PDF طرحروشهای کاربردی برای مقابله باکمبود آهن در درختان میوه (قسمت اول)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
231دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و بهبود کیفی مرکباتسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
232دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود برای افزایش تولید و بهبود طول عمر گلهای آنتوریومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
233دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای بهبود کمی و کیفی چای در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
234دریافت فایل PDF طرحمبانی تغذیه صحیح گل و گیاهان زینتی برای بهبود کمی و کیفی گلهای تولیدی در کشور(قسمت اول)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
235دریافت فایل PDF طرحعوامل موثر در تشکیل و جلوگیری از ریزش میوه در باغهای کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
236دریافت فایل PDF طرحمطالعه اثرات تغذیه مصنوعی گلخانه ای گاز کربنیک بر خصوصیات کمی و کیفی گل میخکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
237دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای افزایش عملکرد و ارتقا کیفی انگور در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
238دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی سال ‮‭1376‬ بخش تحقیقات خاک و آبسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
239دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف اسیدبوریک برای افزایش کمی، کیفی تولیدات کشاورزی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
240دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف سولفات مس برای افزایش کمی، کیفی و غنی سازی تولیدات کشاورزی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
241دریافت فایل PDF طرحضرورت محلول پاشی کلرور کلسیم برای بهبود کمی و کیفی محصولات کشاورزی و حل مشکلات لهیدگی سیب در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
242دریافت فایل PDF طرحضرورت محلولپاشی اسید بوریک در باغهای میوه جهت افزایش کمی و کیفی محصولات باغیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
243دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف بهینه کود برای بهبود کمی و کیفی گل گلایول (قسمت دوم)سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
244دریافت فایل PDF طرحمصرف بهینه کود برای افزایش تولید و بهبود طول عمر گلهای آنتوریومسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1377
245دریافت فایل PDF طرحضرورت ترویج مصرف نیترات آمونیوم در مزارع و باغهای کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
246دریافت فایل PDF طرحتعیین حد بحرانی عناصر غذایی محصولات استراتژیک و توصیه صحیح کودی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
247دریافت فایل PDF طرحضرورت و الزام جایگزینی سولفات آمونیوم با اوره در باغهای کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
248دریافت فایل PDF طرحضرورت جایگزینی سوپر فسفات غلیظ با سوپر فسفات آمونیوم در مزارع و باغات کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
249دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف کلرور پتاسیم برای تامین پتاسیم مورد نیاز در مزارع غیر شور کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
250دریافت فایل PDF طرحضرورت ترویج مصرف سولفات منیزیم برای افزایش تولیدات کشاورزی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
251دریافت فایل PDF طرحضرورت مصرف سولفات منگنز برای افزایش کمی، کیفی و غنی سازی تولیدات کشاورزی در کشورسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
252دریافت فایل PDF طرحگزارش پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی کردستانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1376
253دریافت فایل PDF طرحکارآیی کود اوره در خاکهای آهکی و ضرورت جایگزینی آن با کودهای ازته دیگرسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
254دریافت فایل PDF طرحچگونگی استفاده از کودهای شیمیایی وآلی در افزایش تولید چغندرقند در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
255دریافت فایل PDF طرحچگونگی استفاده ازکودهای آلی و شیمیایی در افزایش تولید چغندرقند درایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
256دریافت فایل PDF طرحشناخت ناهنجاریهای تغذیه ای در درختان میوه و ارایه راه حلهای اجرایی بمنظور افزایش تولید و ارتقا کیفی میوه تاحد استاندارد جهانی ایزوسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
257دریافت فایل PDF طرحافزایش تولید گندم آبی و غنی سازی آن با آهن و روی از طریق مصرف کمپوست و ریز مغذی ها در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
258دریافت فایل PDF طرحضرورت افزایش مواد آلی در خاکهای ایران از طریق مصرف کود سبزسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1375
259دریافت فایل PDF طرحچگونگی استفاده از کودهای شیمیایی و آلی در افزایش تولید سیب زمینی در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1374
260دریافت فایل PDF طرحچگونگی استفاده از: کودهای شیمیایی آلی در افزایش تولید سیب زمینی در ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1374
261دریافت فایل PDF طرحبررسی کشت یونجه در منطقه زنجانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1361
262دریافت فایل PDF طرحتحقیق در تثبیت تپه های ریگ روان به روش مکانیکی و شیمیایی در خوزستان و توجیه اقتصادی هر یک ازآنهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1352
263دریافت فایل PDF طرحتحقیق در تثبیت تپه های ریگ روان بروش مکانیکی و شیمیایی در خوزستان و توجیه اقتصادی هر یک از آنهاسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی1352
264دریافت فایل PDF طرحطرح تاثیر عناصر ریز مغذی و اثر متقابل آنها بر افزایش تولید گندم آبیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
265دریافت فایل PDF طرحبیوگرد آلی گرانوله: کودی موثر در اصلاح خصوصیات خاکهای آهکی و افزایش عملکرد محصولات کشاورزیسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
create: 22 June 2022 - view 43

Mohammad jafar Malakoti annual papers published chart

Contact informations

Province: تهران City: تهران

Share

Top Keywords in Mohammad jafar Malakoti papers

Support